ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหต ให้นักเรียนมาดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -15.00 น.

รายละเอียดแนบท้าย คลิก