ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รายละเอียด   คลิก 

 โรงเรียนปากช่อง ได้จัดปรัปปรุงตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  เรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้วันที่ 14 ธันวารคม  2563 ขอให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดตารางเรียนห้องตนเอง ดังนี้

 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    คลิก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

                                  ด้วยโรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  เรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขอให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดตารางเรียนห้องตนเอง ดังนี้

 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    คลิก

       ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และ ร้านค้าโรงอาหาร (ผลไม้)  โดยวิธีการประมูลเสนอราคา

ตามรายละเอียด  ดังไฟล์ที่แนบมา  (คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนบ)

     เนื่องจากฝ่ายวิชาการมีการปรับตารางเรียนใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 3 ส.ค. 2563 ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13 – 14  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13 – 14  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ห้อง 1- 4 , ห้อง 5 – 8 , ห้อง 9 – 12 และ ห้อง 13 – 14