รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (GIFTED) ปีการศึกษา 2563  โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาสอบให้ตรงเวลา และ สวมหน้ากากอนามัยมาสอบทุกคน   คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ