ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2563

  •     อ่านเอกสารประกาศดังแนบ   คลิก
  •     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ คลิก

กำหนดการ/แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 – 09.00 น.  นักเรียนรายงานตัว / ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ / ยืนยันตัวตน
       ประเภท กีฬา-กรีฑา รายงานตัวหน้าโดม หอประชุม 50 ปี
       ประเภท ดนตรีสากล ดนตรีไทย-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ รายงานตัวโดมหน้าอาคารศิลปะ

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบคัดเลือก

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสาร/บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายของนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตน
2. เกียรติบัตร หรือ หนังสือรับรอง ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้อง
3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้สอบคัดเลือก เช่น ชุดกีฬา รองเท้า ยกเว้น ดนตรีสากล ดนตรี-นาฏศิลป์ โรงเรียนมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

  • แผนผังโรงเรียน
  • mappcsc2

การเรียนทางไกลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

dltv4

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 4 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์ (สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้า เรียน ม.4)  คลิก

3.  เช็คชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4/7)  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น

dltv6

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 6 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น

dltv5

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 5 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น

3

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 3 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น

2

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 2 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น

 

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 1 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์ (สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้า เรียน ม.1)  คลิก

3.  เช็คชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1/12 และ ม.1/13)  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น