การเรียนทางไกลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

dltv4

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 4 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์ (สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้า เรียน ม.4)  คลิก

3.  เช็คชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4/7)  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น

dltv6

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 6 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น

dltv5

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 5 ปฏิบัติตนในการเรียนออนไลน์ดังนี้

1.  ดูตารางเรียนในชั้นเรียนของตนเอง      คลิก

2.  เช็คชื่อนักเรียนก่อนเข้าเรียนในเว็บไซต์  คลิก

3.  เริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละชั้น