ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การมารายงานตัว และมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2553 นี้จะมีการแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนมารายงานตัวเป็นช่วงๆ ส่วนในรายละเอียด จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบภายหลัง

ดาวน์โหลด