ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวและรายงานตัว เข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวและรายงานตัว เข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 
โดยให้นักเรียนทำตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง  

รายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวและรายงานตัว เข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563  คลิก

   untitled-1