ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

                                  ด้วยโรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  เรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขอให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดตารางเรียนห้องตนเอง ดังนี้

  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    คลิก

       ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และ ร้านค้าโรงอาหาร (ผลไม้)  โดยวิธีการประมูลเสนอราคา

ตามรายละเอียด  ดังไฟล์ที่แนบมา  (คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนบ)