ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และ ร้านค้าโรงอาหาร (ผลไม้)  โดยวิธีการประมูลเสนอราคา

ตามรายละเอียด  ดังไฟล์ที่แนบมา  (คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนบ)