ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

                                  ด้วยโรงเรียนปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด