ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รายละเอียด   คลิก 

 โรงเรียนปากช่อง ได้จัดปรัปปรุงตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  เรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้วันที่ 14 ธันวารคม  2563 ขอให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดตารางเรียนห้องตนเอง ดังนี้

  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    คลิก
  • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    คลิก