ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2565 ขอปรับแก้ไขตารางเรียนของนักเรียน  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดังนี้