ตามที่โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาดโรงเรียน ดังนี้

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99

 

 

  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดปรับปรุงแก้ไขตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  2  ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงวันที่ 16 ม.ค. 2565) ตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง เริ่มใช้ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดังนี้