กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิลาศ  ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ประธานนักเรียนโรงเรียนปากช่อง    โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนปากช่องได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 7 พรรค  พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง คือ พรรครักษ์ปากช่อง หัวหน้าพรรค คือ  นางสาวพรพรรณ แก้วกันไชย  โดยว่าที่ประธานนักเรียนคนใหม่ได้กล่าวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และ จะทำตามนโยบายที่พรรคตนได้หาเสียงไว้อย่างสุดความสามารถ การเลือกตั้งประธานนักเรียนในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 2,808  คน คิดเป็นร้อยละ 90.02  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

27628630_1539015656135196_2974031071057145028_o27174044_582926645376027_6146163041349691190_o27173857_582926018709423_8882002902303937344_o27173767_582933795375312_5328175678068017080_o27368925_582958915372800_8037920354088881035_o27355967_1539021262801302_2259476738699581583_o27458951_1539015939468501_6230081656180090677_n

ผู้บริหาร และ คณะครูโรงเรียนปากช่อง เข้ากราบสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ควันที่ 15 กรกฎาคม 2560  นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากช่อง

เข้ากราบสักการะพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  23451

กลุ่มสาระการงานฯ นำนักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา

                             เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/6

                          ณ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           และ สวนสนุก Dream World

19575156_1345741242129306_1898614381778500067_o19577377_1345740485462715_5645995884351441082_o19620417_1345744968795600_2700055056389437569_o19620510_1345746908795406_3262776863982584838_o19693651_1345746765462087_9196560193353478248_o 19667446_1345749085461855_7509135933842923256_o

เข้าร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจร ณ มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาภาษาอังกฤษ – คอมพิวเตอร์

เข้าร่วมรายการ กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 9 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ปทุมธานี

19390945_1414544801945949_9020678580566277641_oimag050619441802_1414346305299132_6108922472808550098_o19452818_1414544241946005_7292725521566421072_o19466264_1414545711945858_9185666305700944217_oimag0524

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และ ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 56 ปี

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปากช่องได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และ ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 56 ปี

โดยนายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่องได้นำคณะครู แขกผู้มีเกียรติถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ และ ให้โอวาท  เจิมหนังสือ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนต่อไป

19095711_1329398130430284_2095411540840443601_o 19144167_1329394550430642_930268345332848440_o 19243068_1329399933763437_1561879822295256780_o19222599_1329394997097264_1978019592471808779_o 19143317_1329397430430354_8567627646645488416_o-119238023_1329395803763850_8968135360364565328_o