โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

 

โรงเรียนปากช่องเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562   ดังนี้

  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ปฏิทินนัดหมายจากงานทะเบียน-งานวัดผล

ปฏิทินนัดหมายจากงานทะเบียน – งานวัดผล โรงเรียนปากช่อง  ดังนี้

ปฏิทินสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   คลิก

ปฏิทินสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   คลิก

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้ทำการจัดตารางเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ ตารางเรียนของตนเองเก็บไว้ โดยคลิกที่ กลุ่มห้องเรียนของตนเอง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 

>>> คลิกเพื่อดูผลสอบ <<<

 

ให้นักเรียนที่มีชื่อ ตามแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ควรมาก่อน เวลา เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     ให้นักเรียนที่มีชื่อ ตามแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ (ควรมาก่อน เวลา เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน)  คลิกเพื่อดูผลสอบ

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง

ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง     ด้วยวิธีการเสนอราคา เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน  โดยให้มีการบริการ จัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังไฟล์แนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก
  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (Gifted) คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก
  • ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (Gifted) คลิก เพื่อดูผลการสอบคัดเลือก