กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิลาศ  ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ประธานนักเรียนโรงเรียนปากช่อง    โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนปากช่องได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 7 พรรค  พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง คือ พรรครักษ์ปากช่อง หัวหน้าพรรค คือ  นางสาวพรพรรณ แก้วกันไชย  โดยว่าที่ประธานนักเรียนคนใหม่ได้กล่าวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และ จะทำตามนโยบายที่พรรคตนได้หาเสียงไว้อย่างสุดความสามารถ การเลือกตั้งประธานนักเรียนในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 2,808  คน คิดเป็นร้อยละ 90.02  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

27628630_1539015656135196_2974031071057145028_o27174044_582926645376027_6146163041349691190_o27173857_582926018709423_8882002902303937344_o27173767_582933795375312_5328175678068017080_o27368925_582958915372800_8037920354088881035_o27355967_1539021262801302_2259476738699581583_o27458951_1539015939468501_6230081656180090677_n