โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

 

โรงเรียนปากช่องเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562   ดังนี้

  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด