ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้ทำการจัดตารางเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ ตารางเรียนของตนเองเก็บไว้ โดยคลิกที่ กลุ่มห้องเรียนของตนเอง