โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดตารางเรียนห้องตนเอง ดังนี้

 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    คลิก
 • ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    คลิก
 • เนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางปฏิบัติของศูนย์ควบคุมโรคระบาด covid-19 โรงเรียนจึงขอชี้แจงดังนี้ 

 • ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามตาราง

  %e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5

 •      แผนผังการนั่งเรียนในห้อง

  messageimage_1593010176176

 •       ดูรายชื่อนักเรียนตามห้องและเลขที่ คลิก