ปฏิทินนัดหมายจากงานทะเบียน-งานวัดผล

ปฏิทินนัดหมายจากงานทะเบียน – งานวัดผล โรงเรียนปากช่อง  ดังนี้

ปฏิทินสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   คลิก

ปฏิทินสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   คลิก

 

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง

   ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง ด้วยวิธีการเสนอราคา เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน 160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน โดยให้มีการบริการ จัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  คลิก เพื่อดูรายละเอียด

แจ้งปฏิทินนัดหมายงานทะเบียนวัดผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนปากช่อง ขอแจ้งปฏิทินงานนัดหมาย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5  ทราบตามรายละเอียด  ดังภาพ     

2561-02-14-10-38-27_01552561-02-14-10-39-12_0156

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจําปีการศึกษา 2561

โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจําปีการศึกษา 2561   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561  ตามรายละเอียด ดังภาพ

2561-02-02-10-48-39_0152

2561-02-02-10-49-38_0153

2561-02-02-10-51-23_0154