ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

ด้วยโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังเอกสารแนบ  คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ