ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

  1. ประกาศ
  2. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  3. ประเภทนักเรียนทั่วไป


หมายเหตุ

  • ให้นักเรียนที่สอบได้ ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 1-264

และประเภทนักเรียนทั่วไปลำดับที่ 1 – 132 รายงานตัว ณ.หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากช่อง ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น – 16.30 น.

(ควรมารายงานตัวเวลา 09.00 น. เพื่อรับใบมอบตัวและฟังคำชี้แจง)

  • นักเรียนลำดับดับสำรองไม่ต้องรายงานตัว