ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)     <<– ดาวน์โหลด

 

ให้นักเรียนที่มีชื่อ ตามแผนการเรียนต่อไปนี้

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ทั่วไป สำรองลำดับที่ 43-47

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ สำรองลำดับที่ 7

– แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์    สำรองลำดับที่ 3-4

– แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา เพิ่มเติมศิลปะ  สำรองลำดับที่ 3-16

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามที่แนบท้ายประกาศนี้  มารายงานตัวในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนมงคลพิมุข(อาคาร 1 ชั้น 2)

โรงเรียนปากช่อง เพื่อรับเอกสารการมอบตัว ถ้าไม่มารายงานตัว ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์