โรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  ดังนี้
(คลิกระดับชั้นเพื่อดาวน์โหลดตารางเรียนของตนเอง)