ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับแก้ไข hot

       ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับแก้ไข ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 icon_new

       ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฉบับทดลองใช้  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

              โรงเรียนปากช่องเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

โรงเรียนปากช่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programe)  จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2565 ขอปรับแก้ไขตารางเรียนของนักเรียน  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

📌ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม hot%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

 

     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากช่องได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน เทอมที่  1  ปีการศึกษา 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ในระหว่างวันที่ 17 – 20  พฤษภาคม 2565 ดังนี้