โรงเรียนปากช่องเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม