ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 1 – 11 มีนาคม พ.ศ.2567 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือก คลิกเพื่อดูรายละเอียดฉบับภาษาไทย   For English 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP

ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 1 – 11 มีนาคม พ.ศ.2567 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยให้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอน มาสอบในวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 716 และ 717 ตามรายละเอียดดังแนบ

>>ดูรายละเอียด<<