ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (Co-Teacher) วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567 อ่านรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 109/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) วิชาวิทยาศาสตร์  ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567

            ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567 ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

            ทั้งนี้ให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) ผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์มาดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดที่กำหนดในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 108/2567 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา


ด้วยโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 5  และ 8 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนปากช่อง ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 106/2567 เรื่อง ประกาศรับสมัครถูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (Co-Teacher)

ด้วยโรงเรียนปากช่อง ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (Co – Teacher) โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2567 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) วิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนปากช่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 107/2567 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา


ด้วยโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21, 24 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567  และวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนปากช่อง ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 104/2567 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา


ด้วยโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 14 และ 17 – 19 มิถุนายน  2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนปากช่อง ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2567 ชั้น ม.3 – 5 (รอบเพิ่มเติม)
———————
กำหนดสอบ : วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2567
เวลา : 09.00 – 12.30 น.
สถานที่สอบ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647
———————
สอบถาม โทร 065-660-9601,
https://line.me/ti/p/3F7VGrqgUr
LINE OA https://lin.ee/8xXuwo1


messageimage_1717679249798

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 103/2567 เรื่อง ประกาศรับสมัครถูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (Co-Teacher)

ด้วยโรงเรียนปากช่อง ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (Co – Teacher) โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2567 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) วิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนปากช่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

⏰ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2567
———————
กำหนดสอบ : วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2567
⏰เวลา : 09.00 – 12.30 น.
สถานที่สอบ
ม.3 อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642
ม.4 อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 – 645
ม.5 อาคาร 6 ชั้น 7 ห้องประดู่แดง
———————
———————
สอบถาม โทร 065-660-9601,
ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (Co-Teacher) โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567 อ่านรายละเอียด