ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน พ.ศ.2567 บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567 ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์มาดำเนินการสอบตามตารางสอบแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet (https://meet.google.com/wnc-dsvp-vug) ที่กำหนดในวันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามรายละเอียดดังแนบ

>>ดูรายละเอียด<<