ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (Co-Teacher) โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567 อ่านรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 99/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567

            ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567 ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

            ทั้งนี้ให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) ผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์มาดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดที่กำหนดในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 98/2567 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา


ด้วยโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 4 – 7 มิถุนายน  2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนปากช่อง ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 96/2567 เรื่อง ประกาศรับสมัครถูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher)

ด้วยโรงเรียนปากช่อง ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co – Teacher) โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 อัตรา คือ
1. ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) วิซาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วยสอน (Co-Teacher) วิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 28 เดือนพฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนปากช่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-167-update-180567

🚩 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ฉบับปรับปรุง 20 พ.ค. 67)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
———————-
📌 ชั้น ม.1 👉 bit.ly/3ypZ166
📌 ชั้น ม.2 👉 bit.ly/3K4WqRw
📌 ชั้น ม.3 👉 bit.ly/3WKvPRm
📌 ชั้น ม.4 👉 bit.ly/3UKj9HO
📌 ชั้น ม.5 👉 bit.ly/3WIMaGb
📌 ชั้น ม.6 👉 bit.ly/44MfsFT
———————-

 

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 97/2567 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา


ด้วยโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างกึงฝีมือทั่วไป โดยวิธีจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17, 20-21, 23-24 และ 27-28 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนปากช่อง ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด

black-and-white-sketch-welcome-back-to-school-instagram-post
🚩 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ฉบับทดลองใช้) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
———————-
📌 ชั้น ม.1 👉 https://shorturl.at/zI459
📌 ชั้น ม.2 👉 https://shorturl.at/CIOW7
📌 ชั้น ม.3 👉 https://shorturl.at/gktu3
📌 ชั้น ม.4 👉 https://shorturl.at/kxJRZ
📌 ชั้น ม.5 👉 https://shorturl.at/wGX38
📌 ชั้น ม.6 👉 https://shorturl.at/optKV
———————-
ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 91/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2567 บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567 ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์มาดำเนินการสอบตามตารางสอบแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet (https://meet.google.com/bwy-dkwk-iya) ที่กำหนดในวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามรายละเอียดดังแนบ

📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด  ฉบับภาษาไทย  For English

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 88/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (รอบ 4)

ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)  ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตามที่คณะกรรมการโครงการกำหนด  ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ