ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 88/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (รอบ 4)

ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)  ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตามที่คณะกรรมการโครงการกำหนด  ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ