ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข 16 ส.ค.2566) icon_new

       ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนปากช่อง ได้จัดทำตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข 16 ส.ค.2566 ) ให้นักเรียนดูตารางเรียนของระดับชั้นตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.2566 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้