icon_new ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอร้านค้า การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2566  icon_new

ตามที่โรงเรียนได้เปิดให้ร้านค้าที่มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2566 ในภาคเรียนที่ 2 (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนประมาณ 3,300 คน โดยจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและโรงเรียน ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการประมูลฯ ดังรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาด้วยด้านล่างนี้
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

icon_new การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2566 icon_new

ด้วยโรงเรียนปากช่อง มีความประสงค์จะเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2566 ในภาคเรียนที่ 2 (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนประมาณ 3,300 คน โดยจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและโรงเรียน ดังรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมาด้วยด้านล่างนี้
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 

              โรงเรียนปากช่องเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

โรงเรียนปากช่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programe)  จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

📌ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม hot%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

ประกาศโรงเรียนปากช่อง เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ตามที่โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาดโรงเรียน ดังนี้

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99