• เนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางปฏิบัติของศูนย์ควบคุมโรคระบาด covid-19 โรงเรียนจึงขอชี้แจงดังนี้ 

  • ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามตาราง

    %e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5

  •      แผนผังการนั่งเรียนในห้อง

    messageimage_1593010176176

  •       ดูรายชื่อนักเรียนตามห้องและเลขที่ คลิก

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวและรายงานตัว เข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวและรายงานตัว เข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 
โดยให้นักเรียนทำตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง  

รายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวและรายงานตัว เข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563  คลิก

   untitled-1

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การมารายงานตัว และมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2553 นี้จะมีการแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนมารายงานตัวเป็นช่วงๆ ส่วนในรายละเอียด จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบภายหลัง

ดาวน์โหลด