ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
EP
GIFTED
PCP รอบ 1
PCP รอบ 2
SMTE1

 


ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับที่สำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ปีการศึกษา 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3


ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับที่สำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบที่ 2


ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับที่สำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ (Pre-Cadet Program: PCP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบที่ 2


ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับที่สำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบที่ 2

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
SMTE4

MSP


ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับที่สำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5


ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับที่สำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (MSP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบที่ 2

ประกาศโรงเรียนปากช่อง ฉบับที่ 79/2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) (รอบ 3)

ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)  ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตามที่คณะกรรมการโครงการกำหนด  ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียด  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP (รอบ 2)

ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน พ.ศ.2567 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้
📌คลิกเพื่อดูรายละเอียดฉบับภาษาไทย   For English

%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94
โรงเรียนปากช่อง ได้กำหนดให้มีการจำหน่าย สมุด กระเป๋า และชุดพละ ให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2567 ดังนี้
————————
📅 วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567
🚩 ณ หอประขุมตะโกราย
👉 ม. 1 >> เวลา 08.30 – 12.00 น.
👉 ม. 2 และ ม. 3 >> เวลา 13.00 – 16.00 น.
————————
📅 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567
🚩 ณ หอประขุมตะโกราย
👉 ม. 4 >> เวลา 08.30 – 12.00 น.
👉 ม. 5 และ ม. 6 >> เวลา 13.00 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ตามที่โรงเรียนปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ปีการศึกษา 2567 ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน พ.ศ.2567 บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ที่มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์ โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2567 ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ผู้มีสิทธิ์สอบสอนและสัมภาษณ์มาดำเนินการสอบตามตารางสอบแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet (https://meet.google.com/wnc-dsvp-vug) ที่กำหนดในวันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามรายละเอียดดังแนบ

>>ดูรายละเอียด<<

ด้วยโรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาตามหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตามที่คณะกรรมการโครงการกำหนด  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (ครูชาวต่างชาติ) 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) 1 อัตรา
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<