ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหต ให้นักเรียนมาดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -15.00 น.

รายละเอียดแนบท้าย คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

ด้วยโรงเรียนปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังเอกสารแนบ  คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ

โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

 

โรงเรียนปากช่องเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562   ดังนี้

  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  •   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด