ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)     <<– ดาวน์โหลด

 

ให้นักเรียนที่มีชื่อ ตามแผนการเรียนต่อไปนี้

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ทั่วไป สำรองลำดับที่ 43-47

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ สำรองลำดับที่ 7

– แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์    สำรองลำดับที่ 3-4

– แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา เพิ่มเติมศิลปะ  สำรองลำดับที่ 3-16

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามที่แนบท้ายประกาศนี้  มารายงานตัวในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนมงคลพิมุข(อาคาร 1 ชั้น 2)

โรงเรียนปากช่อง เพื่อรับเอกสารการมอบตัว ถ้าไม่มารายงานตัว ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนนะครับ
ทางโรงเรียนประกาศผลโดยแยกตามแผนการเรียนดังนี้

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1- 44 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น
ให้ผู้ที่สอบได้สำรองลำดับที่ 1- 42 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562  เวลา 09.00น. -16.30 น

2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1- 5 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น
ให้ผู้ที่สอบได้สำรองลำดับที่ 1- 6 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น

3. แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมภาษาเกาหลี
ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1- 19 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น

4. แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมภาษาจีน
ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1- 7 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น
ให้ผู้ที่สอบได้สำรองลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น

5. แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น
ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1- 8 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น

6. แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์
ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1- 3 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น
ให้ผู้ที่สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น

7.  แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1- 5 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น
ให้ผู้ที่สอบได้สำรองลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น

8.  แผนการเรียนกลุ่มเน้นภาษา-เพิ่มเติมศิลปะ
ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1- 14 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น
ให้ผู้ที่สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น
หมายเหตุ

  • ทุกแผนการเรียนที่ตรงกับรายละเอียดข้างต้น
  • ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. -16.30 น ณ.หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากช่อง
    (ควรมาก่อน 09.00น. เพื่อฟังชี้แจงการมอบตัว)
  • นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาด้วยเพื่อใช้รายงานตัว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

  1. ประกาศ
  2. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  3. ประเภทนักเรียนทั่วไป


หมายเหตุ

  • ให้นักเรียนที่สอบได้ ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 1-264

และประเภทนักเรียนทั่วไปลำดับที่ 1 – 132 รายงานตัว ณ.หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากช่อง ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น – 16.30 น.

(ควรมารายงานตัวเวลา 09.00 น. เพื่อรับใบมอบตัวและฟังคำชี้แจง)

  • นักเรียนลำดับดับสำรองไม่ต้องรายงานตัว