แจ้งปฏิทินนัดหมายงานทะเบียนวัดผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนปากช่อง ขอแจ้งปฏิทินงานนัดหมาย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5  ทราบตามรายละเอียด  ดังภาพ     

2561-02-14-10-38-27_01552561-02-14-10-39-12_0156

แจ้งปฏิทินนัดหมายงานทะเบียนวัดผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนปากช่อง ขอแจ้งปฏิทินงานนัดหมาย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ทราบตามรายละเอียด  ดังภาพ     

2561-02-14-10-40-56_01572561-02-14-10-41-58_0157

2561-02-14-10-42-48_0158

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจําปีการศึกษา 2561

โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจําปีการศึกษา 2561   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561  ตามรายละเอียด ดังภาพ

2561-02-02-10-48-39_0152

2561-02-02-10-49-38_0153

2561-02-02-10-51-23_0154

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนปากช่องรับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย  1 ตำแหน่ง  ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

p1p2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

หมายเหคุ  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ รายงานตัวที่โรงเรียนปากช่อง ในวันที่ 6 เมษายน 2560  ตัั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.(ควรมารายงานตัวเวลา 09.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการมอบตัว)

** หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ **

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2560 <<

 

หมายเหคุ  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประดาศ รายงานตัวที่โรงเรียนปากช่อง ในวันที่ 5 เมษายน 2560  ตัั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

(ควรมารายงานตัวเวลา 09.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการมอบตัว)

** หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ **