ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (English Programe)

ปีการศึกษา 2563

 

 

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (GIFTED) ปีการศึกษา 2563  โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาสอบให้ตรงเวลา และ สวมหน้ากากอนามัยมาสอบทุกคน   คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 

 

1.  โครงการจัดารเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ม.1  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

2.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIFTED) ม.1  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

3.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม  (SMTE) ม.4  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2563

 san-v-5-pclogo

โรงเรียนปากช่อง รับสมัครนักเรียน
เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


รับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 (อาคารหน้าเสาธง)
โรงเรียนปากช่อง

 

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 087-952-2532 
โทร. 089-284-4489
โทร. 044-311-098
เพจเฟสบุ๊คโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (SMTE)
https://www.facebook.com/smtepcschool

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-smte