ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

หมายเหคุ  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ รายงานตัวที่โรงเรียนปากช่อง ในวันที่ 6 เมษายน 2560  ตัั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.(ควรมารายงานตัวเวลา 09.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการมอบตัว)

** หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ **

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2560 <<

 

หมายเหคุ  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประดาศ รายงานตัวที่โรงเรียนปากช่อง ในวันที่ 5 เมษายน 2560  ตัั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

(ควรมารายงานตัวเวลา 09.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงการมอบตัว)

** หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ **

ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ขณะนี้นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนของตัวเองได้
เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนและวัดผล

 >>>> SGS คลิกที่นี่  <<<<<<<

 โดยกรอกข้อมูลดังนี้
ชื่อผู้ใช้ คือ   เลขประจำตัวของนักเรียน
รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชนของนักเรียน

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   ประจำปีการศึกษา  2560

 

ประเภท

รับสมัคร คัดเลือก สอบ ประกาศผล รายงานตัว

มอบตัว

โครงการ EP ม.1

20 – 24 ก.พ. 60

4 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60 ภายใน 12 มี.ค. 60

ภายใน 19  เม.ย. 60

สอบคัดเลือก

20 – 24 มี.ค. 60

4 มี.ค. 60 9 มี.ค. 60 ภายใน 12 มี.ค. 60

ภายใน 19  เม.ย. 60

เงื่อนไขพิเศษ

20 – 24 มี.ค. 60

5 มี.ค. 60 10 มี.ค. 60 ภายใน 12 มี.ค. 60

ภายใน 19  เม.ย. 60

 

**  จำหน่ายระเบียบการรับสมัครนักเรียนวันที่ 24 – 26  มี.ค. 2560  ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนปากช่อง
วันที่ 27 – 30  มี.ค. 2560  ณ หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากช่อง

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา  2560

 

ประเภท

รับสมัคร คัดเลือก สอบ ประกาศผล รายงานตัว

มอบตัว

สอบคัดเลือก

27 – 30 มี.ค. 60

2 เม.ย. 60 6 เม.ย. 60 6 เม.ย. 60

20  เม.ย. 60

เงื่อนไขพิเศษ

27 – 30 มี.ค. 60

6 เม.ย. 60 6 เม.ย. 60

20  เม.ย. 60

 

**  จำหน่ายระเบียบการรับสมัครนักเรียนวันที่ 24 – 26  มี.ค. 2560  ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนปากช่อง
วันที่ 27 – 30  มี.ค. 2560  ณ หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากช่อง

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2560

 

ประเภท

รับสมัคร คัดเลือก สอบ ประกาศผล รายงานตัว

มอบตัว

ความสามารถพิเศษ

27 – 28 มี.ค. 60

30 มี.ค. 60 31  มี.ค. 60 31  มี.ค. 60

19  เม.ย. 60

สอบคัดเลือก

27 – 30 มี.ค. 60

1 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60

19  เม.ย. 60

เงื่อนไขพิเศษ

27 – 30 มี.ค. 60

5 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60

19  เม.ย. 60

 

**  จำหน่ายระเบียบการรับสมัครนักเรียนวันที่ 24 – 26  มี.ค. 2560  ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนปากช่อง
วันที่ 27 – 30  มี.ค. 2560  ณ หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากช่อง