ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงเรียนปากช่อง

โรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงเรียนปากช่องด้วยวิธีการเสนอราคม เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน  โดยให้มีการบริการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง

   ด้วยโรงเรียนปากช่องมีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนปากช่อง ด้วยวิธีการเสนอราคา เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน 160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน โดยให้มีการบริการ จัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2561

           ด้วยโรงเรียนปากช่อง จะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  160 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 3,150 คน ด้วยวิธีการเสนอราคา  โดยให้มีการบริการจัดจำหน่ายอาหารในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน  คลิก   เพื่อดูรายละเอียด 

คู่มือการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน ม.2,3,5,6 ที่ยังไม่ผ่านโครงงาน

ประชาสัมพันธ์ถึงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ที่ยังไม่ผ่านวิชาโครงงาน ให้นักเรียน ดาว์นโหลดคู่มือในการเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่

นักเรียนควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือให้เรียบร้อย และ เริ่มเรียน ได้ที่เว็บไซต์  http://chusak.webcodeone.com/e-learning

โดย ผลการเรียนของนักเรียนขึ้นอยู่กับคะแนน และจํานวนครั้งที่ทําแบบทดสอบกําหนดให้เรียนและสอบทั้งสองวิชา ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2561

แจ้งปฏิทินนัดหมายงานทะเบียนวัดผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนปากช่อง ขอแจ้งปฏิทินงานนัดหมาย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5  ทราบตามรายละเอียด  ดังภาพ     

2561-02-14-10-38-27_01552561-02-14-10-39-12_0156

แจ้งปฏิทินนัดหมายงานทะเบียนวัดผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนปากช่อง ขอแจ้งปฏิทินงานนัดหมาย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ทราบตามรายละเอียด  ดังภาพ     

2561-02-14-10-40-56_01572561-02-14-10-41-58_0157

2561-02-14-10-42-48_0158

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจําปีการศึกษา 2561

โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจําปีการศึกษา 2561   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

โรงเรียนปากช่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561  ตามรายละเอียด ดังภาพ

2561-02-02-10-48-39_0152

2561-02-02-10-49-38_0153

2561-02-02-10-51-23_0154

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนปากช่องรับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย  1 ตำแหน่ง  ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

p1p2